رفتن به محتوای اصلی

باورتان بشود یا نشود ...

پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
22بهمن ماه
22بهمن

باورتان بشود یا نشود ما توانستیم.

شاهنشاهی بود تاج بود تخت بود، جشن های 2500ساله بود. رابطه با غرب هم بود

اما برای ما مردم: سیاهی بود و درد، حلبی آباد بود تبعیض و فساد

ظاهر شهرهایمان بزک شده بود، کاخ بود، پرچم شاهنشاهی بود، کاباره بود، کاخ جوانان بود

اما این ظاهرمان بود...

سواد بود فقط برای نصف مردم ایران، دین بود فقط در مسجدها، آزادی بود فقط برای بی دین ها، روزنامه بود فقط برای تعریف از شاه، حزب بود فقط برای دفاع از شاه ...

باورت بشود یا نشود

بلند شدیم، قیام کردیم، با همین دستان خالی وفقط شعار دادیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی  شعار دادیم  ... خون دادیم ... جوان دادیم ...

باورت بشود یا نشود

شاه ترسید، شاه رفت، حکومت 2500ساله ی شاهنشاهی هم رفت

گفتند شاهنشاهی جدید بیاید  گفتیم: نه    گفتند: فدایی خلق گفتیم نه     گفتند: جمهوری گفتیم: نه    

گفتیم جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کم ونه یک کلمه بیشتر

کدخدا عصبانی شد زور گفت دخالت کرد از شاه دفاع کرد

باز انقلاب کردیم، کدخدا را هم بیرون کردیم

باورت بشود یا نشود

ایستادیم؛ 8سال با کدخدایان جنگیدیم خون دادیم جوان دادیم اما خاک را نه

بالاخره بعد از این همه سال حقارت، خرد شدن و خاک دادن(بحرین، افغانستان، قفقاز و...)، خون دادیم خوزستان را نه، کردستان را نه ، خاک وطن را نه

زنده باد ایران

زنده باد ایران

زنده باد ایران

باورت بشود یا نشود

بیش از 40 سال ایستادیم زدند ایستادیم بستند ایستادیم تحریم کردند ایستادیم ترور کردند ایستادیم خون دادیم اما ایستادیم

باورت بشود یا نشود

گفتند: دوام نمی آورند؛ آوردیم

گفتند: تولد چهل سالگی را نمی بینند؛ دیدیم

گفتند: پشیمان می شوند؛ نشدیم

گفتند: نمی توانند؛ گفتیم ما می توانیم و توانستیم: قدرت هسته ای شدیم قدرت نانو شدیم قدرت پزشکی شدیم قدرت نظامی شدیم ... باورت بشود یا نشود قدرت شدیم در دنیا

راه را بر ما بستند زور گفتند اما راه را باز کردیم جوان دادیم خون دادیم راه را باز کردیم دیگر چیزی به بیت المقدس نمانده ... جوان دادیم خون دادیم حسین دادیم محسن دادیم قاسم دادیم راه را باز کردیم . همت جان، باکری جان، دیگر چیزی به بیت المقدس نمانده است.

هنوز هم کدخدا زور می گوید، تحریم می کند، سردارهایمان را در شب ترور می کند، خون میریزد

اما ...

باورت بشود یا نشود

هنوز هم مثل هرسال؛ 21 بهمن ماه ساعت 21 برروی بام خانه ها پیروزمندانه قدرت خدا را به رخ قدرت های دنیا می کشیم:

الله اکبر

الله اکبر

الله اکبر

سایت تخصصی اجتماعی

دسته بندی