رفتن به محتوای اصلی

پیشگیری از آسیب اجتماعی

اجتماعی گیلان

کارگاه پیشگیری از اعتیاد با حضور بسیجیان پایگاه شهید کریم رضازاده حوزه شهری برگزار شد.

دراین جلسه راهکارهای پیشگیری از اعتیاد جوانان و آسیب های اعتیاد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دسته بندی