رفتن به محتوای اصلی

جذب نوجوانان به مساجد دهلران

جذب

برگزاری برنامه های جذاب پدری وپسری ونیز مادری ودختری جهت جذب نوجوانان به مساجد شهر دهلران توسط امام جمعه وسپاه ناحیه دهلران برگزار گردید.

اجتماعی سپاه ناحیه دهلران

معاونت اجتماعی سپاه استان ایلام

دسته بندی