رفتن به محتوای اصلی

سیّدی یا حسن ایها العسکری(ع)

ای زحسنت عیان جلوه ی داوری طلعت احمدی صولتت حیدری بر تنت نارسا خلعت سروری دیو و حور و ملک جنّ و انس و پری جمله در محضرت گرم فرمان بری سیّدی یا حسن ایّها العسکری   ای زرخ داده نور بر مه و آفتاب…

1402/08/02
0
39