رفتن به محتوای اصلی

تو به ما جرات طوفان دادی

اعتراض به حکومت مستبد همواره در کشورهای مختلف وجود داشته است. اعتراضات مردمی با انگیزه های مختلف سیاسی و اجتماعی معمولاً زمینه ساز انقلاب های مهمی در طول تاریخ بوده است. اما تمامی این اعتراضات تبدیل…

1400/11/12
0
173

امام میراث فرهنگی نیست

وصیت امام خمینی(ره) به تمام اقشار جامعه

1400/03/19
0
47